เงินเดิมที่ฉันจ่ายสำหรับเหรียญนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกุศล ‘Hancock อธิบาย