Bởi vì đơn giản là công ty cá cược Nga sẽ tự trả thuế đánh bạc.