Ca phẫu thuật đã được thực hiện vào thứ Tư bởi cùng một bác sĩ phẫu thuật ở Utah.