Nếu không thể cắt bỏ cuống được, thì cần phải kiên nhẫn: quả bơ chưa chín.