Nhà cái nhận được 9 từ 10 điểm khả thi cho tỷ lệ cược của nó là hạng nhất.