Paysafecard có lẽ là một trong những lựa chọn thanh toán lại đáng tin cậy nhất trong vài năm.