Żywność, która obiecuje być wolna od tłuszczów trans, może w rzeczywistości zawierać do 0,5 grama częściowo uwodornionych olejów, które są źródłem na liście składników